Rumburští zastupitelé jednali i o prázdninách

Tištěné noviny 15/2010 | 26. 8. 2010 | Nezařazené

Zastupitelstvo města Rumburku zasedalo i uprostřed prázdnin. Starosta města svolal jeho 24. zasedání na čtvrtek 29. července. Kromě ekonomických a majetkových záležitostí patřilo k nejdůležitějším bodům programu projednání a schválení dvou obecně závazných vyhlášek města. Jedna z nich se týkala zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, druhá se týkala místního poplatku za provoz výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Snahou těchto opatření je zajistit větší pořádek a bezpečnost v Rumburku.

Herny a hazard s nimi spojený způsobují Rumburku nemalé problémy. Úzce souvisí s růstem kriminality v daných lokalitách a s rozvojem negativních společenských jevů, například s prodejem drog a s majetkovou i násilnou trestnou činností. Města bohužel nemají v současné době zákonnou možnost jak regulovat hazard na svých územích, a proto je schválení vyhlášky o zpoplatnění každého herního zařízení jakéhokoliv druhu snahou alespoň minimálně znesnadnit toto podnikání.

Vyhláška o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích dává do rukou městské policie účinný nástroj jak ochránit občany a turisty před opilými a povalujícími se jedinci na veřejných místech. Nyní je mohou městští strážníci postihovat za spáchání přestupku, nebo jim alkohol na místě odebrat.

Zastupitelé schválili přísedící Okresního soudu v Děčíně, a to od roku 2010 do roku 2014. Do této funkce byli zvoleni stávající přísedící Jan Engl, Eva Englová a Vlastimil Mráz. Novým přísedícím byl zvolen Ladislav Balda.

Schválen byl i návrh na nákup pěti kusů akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a to za 20 tisíc korun za kus. Prodávajícím je statutární město Chomutov. Tímto obchodem získává Rumburk patnáctiprocentní vliv v této společnosti a posiluje tak svou pozici, která mu umožňuje účinně zasahovat do chodu společnosti a být v jeho orgá-nech. V tuto chvíli je Rumburk druhým nejvýznamnějším akcionářem společnosti hned po Ústeckém kraji.

V závěru jednání představil starosta města Jaroslav Sykáček zastupitelům nově jmenovanou tajemnici Dagmar Žákovou, která se své funkce ujala od 1. srpna po odcházejícím tajemníkovi Miroslavu Majzlíkovi.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2010/08/26/rumbursti-zastupitele-jednali-i-o-prazdninach/