Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Opravuje se barokní most v Rumburku, na řadě jsou další

Památkově chráněný barokní most na řece Mandavě v Rumburku prochází po srpnových povodních záchrannými pracemi v rámci odstraňování povodňových škod. Město však na nejbližší období připravuje rekonstrukce i dalších rumburských mostů.

Nejnáročnější akcí bude přestavba mostu v Sukově ulici pod areálem společnosti ABX. „Rekonstrukce může začít potom, co bude dokončena výstavba silničního přivaděče na sídlišti V Podhájí, díky kterému dojde k novému kapacitnímu napojení nemocnice a Rychlé záchranné služby z ulice Krásnolipská. Tím se odlehčí automobilovému provozu z ulice Sukova. Most pak bude zcela odstraněn a postaven od základu nový,“ prozrazuje detaily rumburský místostarosta Darek Šváb. Na tuto rekonstrukci bude navazovat další, a to nedalekého mostku na křižovatce ulic Sukova a Královská pod bývalými kasárnami. Počítá se s rekonstrukcí mostu i v ulici Střední.

Počet rumburských mostů a lávek se již brzy rozroste o další. Podle místostarosty Darka Švába je již připraven projekt na vybudování lávky přes Mandavu pro chodce, a to v Horním Jindřichově v ulici Vojtěcha Kováře. „V nedávné minulosti jsme zde vybudovali nové chodníky od domu kultury až ke škole. Jediný úsek, kde je třeba přejít na vozovku, je u bývalé betonárky, a právě v tomto úseku by měla nová lávka pro pěší vyrůst. Její konstrukce bude ocelová v kombinaci se dřevem, rozpětí mostního oblouku bude 16 a půl metru,“ dodává Darek Šváb. Cena celé stavby by se měla pohybovat okolo 3,5 milionu korun.

Nová parkovací místa

S dokončením silničního napojení ulice Karolíny Světlé s ulicí Krásnolipskou a s vybudováním parkoviště na sídlišti V Podhájí vedle obchodního centra se zvýšil i počet parkovacích míst. Přesto radnice připravuje jejich další rozšiřování. „Obyvatelé sídliště si již několik let stěžovali na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst, s vybudováním parkoviště byl problém částečně vyřešen. Ale ne zcela. Na příští rok plánujeme vybudovat další parkovací místa v ulici Polní. Jakmile bude dokončena komunikace vedoucí od sídliště kolem nemocnice a bazénu s napojením na silnici Sukovu, přibudou i zde další parkovací místa, která budou sloužit návštěvníkům školy, nemocnice a bazénu. Součástí této stavby bude i vybudování nových chodníků, včetně veřejného osvětlení kolem chirurgického pavilonu nemocnice směrem ke křižovatce s ulicí Luční. Od nemocnice na druhou stranu povedou chodníky kolem parku až k firmě ABX a ke křižovatce s ulicí Královská,“ uvedl místostarosta města Darek Šváb.

Další chodníky

Nového chodníku se dočkají i obyvatelé na ulici Krásnolipská. Na jedné straně ulice byl chodník vybudován již v minulých letech, a to směrem od města až k evangelickému kostelíku. Nyní by výstavba chodníku měla probíhat na druhé straně komunikace od ulice Radniční, kolem schodů z Parku přátelství až k budově mateřské školky. Na tuto stavbu je již připravena veškerá dokumentace a chybí jen správní rozhodnutí. Součástí je i výstavba veřejného osvětlení.

„V souvislosti s budováním dopravního průtahu města bude rekonstruována a zkapacitněna ulice Františka Nohy od zastávky Bytex až k poště. Kromě rozšíření a rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení dojde i k rozšíření stávající komunikace s vybudováním šikmého stání pro automobily. Dále budeme rekonstruovat chodníky v ulici Tyršova a provedeme dílčí opravy v ulici Františka Nohy v části od pošty k pěší zóně. Tím bude rekonstruována celá část komunikací navazujících na nově vybudovaný silniční průtah, který dále navazuje na pěší zónu a k Dobrovského náměstí, jehož rekonstrukce se bude připravovat na příští roky,“ shrnuje Darek Šváb.

V tuto chvíli se již řeší stavební povolení na výstavbu parkoviště mezi ulicemi SNP a U Jiskry za prodejnou Pramen. Toto poněkud nevzhledné místo v centru města by již zanedlouho mělo citelně změnit svůj vzhled. „Po nezbytném odtěžení stávajících povrchů a provedení terénních úprav zde bude vystavěna nová živičná komunikace a parkovací plochy se zámkovou dlažbou, doplněnou zatravněnými prvky a novým veřejným osvětlením,“ vysvětluje Darek Šváb. „Rekonstrukcí této plochy zlepšíme úroveň bydlení v této oblasti zase o něco výš,“ dodává.

most1

Budoucí podoba nové lávky v Horním Jindřichově.

 

lavka1

Srpnové povodně narušily statiku barokního mostu v Horním Jindřichově. Jeho oprava je nutná. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail