Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 22. září se na Dobrovského náměstí v Rumburku konal Evropský den bez aut, kterého se zúčastnily děti z mateřských škol a více jak pět stovek žáků ze základních škol.

Za bohatý program celé této akce pro děti a za ceny do soutěží bychom chtěli poděkovat všem organizátorům a sponzorům, především pak Střední lesnické škole Šluknov, která připravila pro děti ukázky přírodnin, živých dravců a vystoupení trubačů. Díky patří městské policii za přednášku o bezpečnosti provozu cyklisty na komunikacích a provizorní dopravní hřiště, Sboru dobrovolných hasičů Rumburk za výstavu techniky, Domu dětí a mládeže Rumburk za dětské soutěže, Střední zdravotnické škole Rumburk za ukázky první pomoci, panu Brabcovi za ukázky a přednášku o vybavení jízdních kol, oblastní charitě za vytvoření opičí dráhy a zábavného „Člověče, nezlob se!“ a za zapůjčení kol a koloběžek.

Nejenže si děti mohly procházet jednotlivá stanoviště, ale zhlédly i bohatý doprovodný program, který se svými klienty zajistila Agentura Pondělí. Program obohatilo i vystoupení Judo klubu Rumburk a vystoupení taneční skupiny Amare Čave a hudební skupiny Galaxie Junior z Krásné Lípy.

Poděkování patří i panu řediteli Šamšovi ze Speciální školy Rumburk, panu Radkovi Englovi, všem pracovníkům Římskokatolické farnosti za velkorysé poskytnutí zázemí a prostředků pro konání této akce a veřejně prospěšným pracovníkům za spolupráci při organizaci.

Město Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail