Píšte nám – 7. duben – Světový den zdraví

Tištěné noviny 08/2011 | 21. 4. 2011 | Nezařazené

I. stupeň ZŠ Tyršova si také připomněl tento významný den. Co je to zdraví? Co všechno mám dělat, abych byl zdravý? Tato témata se nám objevují ve všech vyučovacích předmětech. A naše děti se v tom, co je pro zdraví vhodné a co naopak škodlivé, velmi dobře orientují.

Využili jsme proto i tento Světový den zdraví k tomu, aby si děti opět v praxi zopakovaly ve o tomto tématu. Pomohli nám s tím žáci rumburské SZdŠ a OA pod vedením paní učitelky Drahotové. Seznámili nás formou výkladu i praktických cvičení snad se vším, co se týká zdraví člověka.

Děti odpovídaly nejen na jejich otázky, ale měly i své vlastní dotazy. V praxi si zkusily poskytování první pomoci, měření krevního tlaku, ošetření různých poranění, seznámily se s funkcí lidských orgánů, což se všem velmi líbilo.

Středoškoláci naše žáčky opravdu zaujali a věříme, že i oni byli překvapeni mnohými znalostmi našich dětí.

Učitelky I. stupně ZŠ Tyršova

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2011/04/21/piste-nam-7-duben-svetovy-den-zdravi/