Základní škola Pastelka se neruší!

Tištěné noviny 22/2011 | 1. 12. 2011 | Nezařazené

Reaguji na znepokojení, které vyvolalo zveřejnění záměru prodeje školních budov a pozemku základní školy na Jiříkovské ulici. Ráda bych informovala o tom, že ZŠ Pastelka o. p. s. již několik měsíců intenzivně jedná se zástupci města Rumburk o odkupu pozemků a budov školy, ve kterých jsme od založení o. p. s. v nájmu. Zástupci města jsou tomuto nakloněni. V souvislosti s prodejem je město povinno dle zákona tento záměr zveřejnit, jak se stalo v posledním vydání RN. Toto je standardní postup, který nijak neohrožuje chod školy. Naopak, odkup budov je v zájmu jejího dalšího rozvoje.

Mgr. Anna Jindrová, ředitelka školy

ZŠ pastelka Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2011/12/01/zakladni-skola-pastelka-se-nerusi-2/