Poděkování

Tištěné noviny 23/2011 | 15. 12. 2011 | Nezařazené

Dne 26. listopadu se konala akce Zahájení adventu – Rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí. Akce se vydařila díky ochotě a spolupráci mnoha lidí, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Za bezpečnost celé akce děkujeme Městské policii Rumburk, Policii ČR a Sboru dobrovolných hasičů. Velké poděkování patří veřejně prospěšným pracovníkům, kteří aktiv-ně pomáhali s přípravou před i po akci a úklidu náměstí.

Oblastní charitě děkujeme za krásnou výzdobu pódia a stromečku a za jejich vstřícnost a příjemnou spolupráci. Poděkování patří též Domu dětí a mládeže Rumburk, který se aktivně zapojil do programu se soutěží o nejchutnější jablečný štrúdl, který byl v rámci ochutnávky na samotné akci vyhodnocen. Děkujeme p. Englovi a p. Kucerovi za vypůjčení všeho potřebného a Lužickým komunálním službám a Odboru komunálních věcí, že máme v letošním roce tak krásný stromeček.

Ivetka s Macíkem

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2011/12/15/podekovani-102/