Rumburští Vietnamci oslavili příchod nového lunárního roku

Tištěné noviny 04/2013 | 12. 3. 2013 | Nezařazené

vietnamci

Rumburská vietnamská komunita každoročně pořádá oslavu příchodu nového roku. Pro celou Asii se jedná o nejdůležitější svátek v roce. Rok 2013 je ve znamení Hada. Letos se oslava konala ve Sport Baru na Lužickém náměstí, a to v pátek 8. února. Nechyběl tradiční ohňostroj, vydatné občerstvení, charitativní sbírka, bohatá tombola nebo například divadelní a taneční vystoupení dětí i dospělých. Svou návštěvou nás poctil starosta Rumburku Jaroslav Trégr spolu s místostarosty Alenou Winterovou a Darkem Švábem. Akce se jménem ZŠ Tyršovy zúčastnil Tomáš Honsů. Touto cestou jim chceme mnohokrát poděkovat za jejich účast. Velké dík patří také společnosti Wakos a Městské policii Rumburk. Dále děkujeme panu Bernasovi za sponzorský dar. Doufáme, že příští rok budou oslavy stále tak vydařené a že naše pozvání přijme mnoho dalších českých přátel pro utužení vzájemných vztahů a poznání vietnamských tradic a zvyků.

Lan Phuong Nguyenová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2013/03/12/rumbursti-vietnamci-oslavili-prichod-noveho-lunarniho-roku/