Děti mohou první červen strávit společně s hasiči

Tištěné noviny 10/2014 | 20. 6. 2014 | Nezařazené

hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Rumburk, Město Rumburk, Římskokatolická farnost, Salesiánský klub mládeže a Junák – svaz skautů a skautek ČR vás zvou v neděli 1. 6. na Dětský den a ukázky hasičských dovedností a hasičské techniky. Akce se koná na Dobrovského náměstí v Rumburku před hasičskou zbrojnicí. Od 13.00 hod. můžete vidět ukázky práce hasičů a jejich techniky, od 14.00 hod. bude připravené zábavné soutěžní odpoledne.

r

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2014/06/20/deti-mohou-prvni-cerven-stravit-spolecne-s-hasici/