Den otevřených dveří v Dětském domově v Lipové u Šluknova předčil v návštěvnosti očekávání

Tištěné noviny 19/2014 | 19. 11. 2014 | Nezařazené

Dne 5. 10. proběhl v dětském domově Den otevřených dveří, který měl za úkol seznámit širokou veřejnost s životem dětí v nejseverněji položeném školském zařízení v České republice, které se věnuje výkonu ústavní výchovy.

Nabídku poupravit si náhled na denní život dětí v dětských domovech přijala široká veřejnost z řad politiků, bývalých zaměstnanců, klientů zařízení, pracovníků v sociálních službách, pedagogů spřízněných škol, pracovníků pro výkon státní správy, zaměstnanců univerzit, rodinných příslušníků, spolužáků, kamarádů, ale i občanů přilehlých obcí a měst. Všem návštěvníkům se dostalo uceleného výkladu problematiky života dětí v ústavní výchově. Dále měli hosté možnost navštívit jednotlivé rodinné skupiny, technická zařízení, která většinově slouží k nadstandardním aktivitám dětí, k jejich úplné socializaci.

Na závěr čekalo na každého drobné pohoštění, které bylo připraveno dětmi a které si mohli naplno vychutnat při prohlížení kronik, fotek a při prezentaci našich mimoústavních aktivit, jakými jsou například rekreace, prezentace a reprezentace dětského domova.

Organizátoři akce byli mile překvapeni návštěvností, která předčila jejich očekávání. Dne otevřených dveří se zúčastnilo přes dvě stovky návštěvníků. Většina z nich byla mile překvapena, v jakém prostředí děti žijí.

Zaměstnanci Dětského domova v Lipové děkují všem zúčastněným návštěvníkům, kterým není lhostejný osud dětí nemajících štěstí vyrůstat v plnohodnotné a láskyplné rodině.

Děti a zaměstnanci
DD Lipová u Šluknova

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2014/11/19/den-otevrenych-dveri-v-detskem-domove-v-lipove-u-sluknova-predcil-v-navstevnosti-ocekavani/