Milostná kaple ve Filipově se dočká opravy podlahy

Tištěné noviny 07/2017 | 19. 4. 2017 | Nezařazené

kaple

Kaple Uzdravení nemocných v poutním kostele ve Filipově na Šluknovsku se letos dočká nové podlahy. Opravu ve výši osm set tisíc korun zajistí Římskokatolická farnost Jiříkov za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a dárců z Německa. Na jaře se vybourá podlaha v milostné kapli, provedou se hydroizolační opatření a následně se položí nová keramická dlažba. Stávající podlaha v kapli, která se postavila v letech 1870–1873, dosloužila vlivem zvýšené vlhkosti. Stavební práce si vyžádají několikaměsíční uzavření milostné kaple. Bohoslužby se po dobu oprav, které potrvají do podzimních měsíců, budou konat pouze v hlavní lodi kostela. Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů z let 1870–1885 s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Kostel se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Monumentální bazilika minor ve Filipově je vyhledávána poutníky, kteří si připomínají zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade. Kaple Uzdravení nemocných byla postavena na místě domu rodiny Kade, ve kterém došlo 13. 1. 1866 k mariánskému zjevení. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 hod. a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.

Klára Mágrová

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2017/04/19/milostna-kaple-ve-filipove-se-docka-opravy-podlahy/