Strategický plán rozvoje města Rumburk na roky 2017 až 2026

Tištěné noviny 09/2017 | 7. 6. 2017 | Nezařazené

Informujeme občany města Rumburk, že dne 27. 4. 2017 od 15.30 hod. proběhlo veřejné projednání návrhu nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026 ve velkém sále DK Střelnice Rumburk. Pozvánka na toto veřejné projednání byla zveřejněna na webových i facebookových stránkách města, v Rumburských novinách a na vývěsce města. Na webových stránkách města byl zveřejněn i návrh nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026.

Upozorňujeme občany, kteří se neúčastnili tohoto veřejného projednání, že mohou své námitky, návrhy a připomínky k tomuto materiálu uplatnit písemně na adresu města (Město Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk) nebo e-mailem: epodatelna@rumburk.cz, a to nejpozději do 15. 5. 2017. Případné dotazy v této věci zodpoví místostarosta města Jiří Pimpara, tel.: 412 356 213. Na webových stránkách města je stále zveřejněn návrh nového Strategického plánu rozvoje města Rumburk na roky 2017 – 2026.

red

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2017/06/07/strategicky-plan-rozvoje-mesta-rumburk-na-roky-2017-az-2026/